Codziennie kilkaset osób przejeżdża koło kamiennego pomnika przy drodze do Mianowic, nie zdając sobie sprawy jak ważne jest to miejsce dla historii Pomorza.
Tu właśnie 18 marca 1807 roku miała miejsce potyczka pomiędzy wojskami polskimi walczącymi u boku Napoleona a oddziałami pruskimi.
Gimnazjaliści z Damnicy od 10 lat pamiętają o tych wydarzeniach uczestnicząc w terenowej lekcji historii , składają wieńce, zapalają znicze.
W wyniku reformy programowej i zmian w programie nauczania historii, w tym roku typowej lekcji w terenie nie było – zamiast niej uczniowie wysprzątali teren wokół pomnika, a przedstawiciele samorządu uczniowskiego złożyli wieniec i zapalili znicze.
Na prawdziwą otwartą lekcję historii zapraszamy w przyszłym roku!

18 marca 1807 roku o godz.8 rano 80-osobowy oddział pruskiej kawalerii majora Schilla pojawił się znienacka pod wsią Mianowice. Zaatakował on polskie straże i napadł na główne siły zakwaterowane w Zagórzycy. We wsi wywiązała się bitwa , która toczyła się między domami i ogrodami. W końcu wycofujący się oddział polskiego pospolitego ruszenia został rozbity przez pruską jazdę po zachodniej stronie szosy z Mianowic do Zagórzycy – dokładnie naprzeciwko miejsca, gdzie obecnie stoi obelisk upamiętniający tą bitwę. Według źródeł pruskich zginęło 30 Polaków , 20 zostało ciężko rannych a 7 trafiło do niewoli. Z kolei źródła polskie podają że poległo w tym miejscu 5 Polaków i 7 koni. Zabitych pochowano prawdopodobnie na cmentarzu w Zagórzycy.
Pamiątkowy obelisk powstał dzięki staraniom Związku Weteranów z Zagórzycy. Wspomogli go rolnicy z Karżniczki, którzy w lesie znaleźli wielki głaz narzutowy. Był on tak wielki , że trzeba go było rozsadzić na 2 części, które ważyły ponad 20 ton.
We wrześniu 1910 roku , z okazji 600-lecia Słupska miasto odwiedziła niemiecka para cesarska. Cesarzowa Augusta Wiktoria po uroczystościach w mieście wzięła udział w odsłonięciu obelisku upamiętniającego bitwę pod Mianowicami. Głaz wieńczyła wówczas figurka orła ufundowana przez starostę słupskiego Bruninga. W kamieniu wyryto napis :
„Dla upamiętnienia potyczki pod Mianowicami 18 marca 1807 roku , w której jazda Schilla zwyciężyła Polaków na żołdzie Napoleona, wzniesione przez Związek Weteranów, Zagórzyca 1910 roku”.