Powszechny Spis Rolny 2020 trwa do 30 listopada 2020 r. Dzięki zebranym informacjom będzie można sprawdzić, jak zmieniło się polskie rolnictwo przez 10 lat, czyli od czasu poprzedniego spisu. Dane pozwolą określić kierunki rozwoju tego sektora gospodarki, dlatego tak ważny jest udział w spisie.
Na dzień dzisiejszy w naszej gminie spisała się połowa rolników. Jednakże przypominamy pozostałym rolnikom o spełnieniu swojego obowiązku. Rolniku, masz czas do 30 listopada i możesz spisać się:
– sam przez formularz na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl (przejdź do wypełnienia samospisu), lub
– telefonicznie, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99).
W ramach metod uzupełniających spisu z rolnikami będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.
Od 16 września do 30 listopada br. rachmistrzowie realizują spis rolny poprzez wywiad telefoniczny.
Realizacja wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów w terenie jest możliwe od 10 października br. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą jest realizowane z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych. Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.
Udział w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.
Urząd statystyczny uruchomił również infolinię spisową o numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora), z którą można się kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego. Uzyskać tam można pomoc w wypełnieniu formularza spisowego, zweryfikować tożsamość rachmistrza terenowego, upewnić się czy nasze gospodarstwo jest objęte obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, że już nie prowadzimy gospodarstwa rolnego.
Rolniku, nie czekaj, spisz się już dziś!