W dniu dzisiejszym podpisano umowę na realizację rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Łojewie.
Inwestycja obejmuje budowę rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków. Zadanie swoim zakresem obejmie nieskanalizowaną dotychczas część miejscowości.
Wartość przedmiotowej inwestycji po przetargu: 489 540,00 zł.
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo HYDROGEOBUDOWA Sp. z o.o. ze Sławna.