Rozpoczęła się kolejna inwestycja związana z poprawieniem infrastruktury drogowej.Zakres prowadzonych w Damnicy prac obejmuje wykonanie drogi betonowej o długości 590 m i szerokości 3m. W zakres wchodzą prace związane z wykonaniem koryta pod jezdnię, wykonanie podbudowy piaskowej, wykonanie nawierzchni betonowej. Prosimy w czasie prowadzenia prac inwestycyjnych o zachowanie szczególnej ostrożności.