Rozpoczęły się prace związane z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy.
Inwestycja realizowana jest  przez Gminę Damnica i Powiat Słupski.
Nowy  chodnik prowadzić będzie na Stadion w Damnicy
i przede wszystkim ma na celu poprawę bezpieczeństwa.
Koszt zadania to ok. 153 000,00 zł, z czego 50% pochodzi z budżetu Gminy Damnica.