Początek roku, a inwestycje w naszej gminie ruszyły wielką parą.

W Bobrownikach trwa budowa drugiej studni do poboru wody, która wejdzie w skład gminnego ujęcia.

Prace obejmują wykonanie otworu eksploatacyjnego do głębokości 50m poniżej terenu.

Ujęcie to zaopatrywać będzie w wodę miejscowości Bobrowniki i Skibin.

Dzięki realizacji zadania mieszkańcy wskazanych miejscowości, w przypadku awarii jednej ze studni nie zostaną pozbawieni dostępu do wody.

Coraz bardziej obniżający się poziom wód gruntowych powoduje, że budowa dodatkowych ujęć jest konieczna, aby bezproblemowo dostarczać wodę mieszkańcom. Dlatego robimy wszystko, aby uzyskać środki zewnętrzne na realizację tego typu przedsięwzięć.

Wskazana inwestycja uzyskała dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 157 541,57 zł.