W dniu dzisiejszym (29.11.) została zawarta umowa na realizację kolejnej gminnej inwestycji dotyczącej przebudowy drogi Karzniczka – Zagórzyca.

Zakres prac obejmować będzie wykonanie przebudowy drogi betonowej o szerokość 2,5 m na odcinku Karzniczka – Zagórzyca poprzez poszerzenie jezdni o nawierzchni betonowej do szerokości 3,5 m na długości 0,9 km, wykonanie pobocza o szerokości 0,5 m, a także chodnika z kostki betonowej, jako drogi dla pieszych i rowerów.

Wartość zadania to 437 000 zł, z czego 177 150 zł to kwota dofinansowania otrzymana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Termin wykonania inwestycji: 13 stycznia 2022 r.

Wykonawcą prac jest firma „SZYMCZAK” Tomasz Szymczak z Witkowa, wyłoniona w postępowaniu przetargowym.