Informujemy, iż w połowie kwietnia został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na przeprowadzenie prac remontowo –budowlanych , pn. „ Termomodernizacja GOKiS wraz ze świetlicami” . Zakres prac będzie bardzo szeroki i obejmie m.in. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenia stopu, ścian zewnętrznych, wymianę posadzki, parapetów, instalację elektryczną. Termomodernizacją będą objęte cztery budynki – GOKiS w Damnicy oraz świetlice wiejskie w Domaradzu, Łebieniu i Świecichowie.
Szczegółowy zakres prac (z uwzględnieniem konkretnych zadań dla wszystkich obiektów) przedstawiony jest w dokumentacji przetargowej, zawartej na stronie BIP Urzędu Gminy w Damnicy. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę, który zaoferował najniższą kwotę za wykonanie termomodernizacji (ponad 378 tysięcy złotych). Prace ruszą niebawem, a zakończą się w przeciągu 50 dni od daty ich rozpoczęcia.
Będziemy na bieżąco śledzić postępy budowlane, a zdjęcia z remontu sukcesywnie zamieszczać na naszej stronie internetowej.