Rozpoczęły się prace modernizacyjne związane z przebudową drogi.Przypomnijmy, że w dniu 23 sierpnia 2016 roku podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego na wykonanie przebudowy drogi osiedlowej na ul. Leśnej w Damnicy. W ramach zadania przewidziano m.in. wykonanie drogi o długości 271,97 m, tj. nawierzchnię jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm oraz nawierzchnię chodnika z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm. W chwili obecnej usuwane są stare płyty.