Ma służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

Przez najbliższy miesiąc w wersji pilotażowej będzie działała na terenie garnizonu stołecznego Warszawy, na Podlasiu i Pomorzu. Później również w całym kraju.

To zupełnie innowacyjne narzędzie. A dzięki niemu mieszkańcy mogą się dowiedzieć czy w ich okolicy jest bezpiecznie, a co więcej mogą też sami zgłaszać pojawiające się problemy. Za pomocą interaktywnej strony mieszkańcy mają możliwość aktualizacji danych na mapie. Mogą przekazywać informacje o zagrożenia występujących w ich najbliższym rejonie. Później te sygnały będą weryfikowane przez funkcjonariuszy i jeżeli okażą się, że są one prawdziwe, zostaną wprowadzone na mapę.

Na Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa przede wszystkim znajdują się informacje o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie. Chodzi o kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje, wymuszenia, bójki czy pobicia. Poza tym będą też informacje o przestępstwach na tle seksualnym, narkotykowych, przestępczości nieletnich, ale też wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest dostępna m.in. na stronie Komendy Stołecznej Policji. Ma ona pozwolić na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

Link do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa:

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

168-64670