Gmina Damnica wspólnie z Powiatem Słupskim rozpoczęła realizację przebudowy przejścia dla pieszych znajdującego się przy ul. Witosa w Damnicy.

Zadanie obejmuje:

  • przebudowę odcinka jezdni poprzez wykonanie warstwy ścieralnej na dł. 25 m,
  • budowę oświetlenia drogowego w obrębie przejścia,
  • wykonanie oznakowania pionowego na tle fluoroscencyjnym,
  • wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi,
  • wykonanie oznakowania aktywnego do automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia,
  • zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Jest to jedno z bardziej wykorzystywanych przejść dla pieszych, po którym poruszają się m.in. młodzież i dzieci uczęszczające do Zespołu Szkół w Damnicy, dlatego tak istotnym zadaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa naszych najmłodszych mieszkańców jest przebudowa właśnie tego miejsca. Niemniej, szukamy finansowania na realizację kolejnych tego typu zamierzeń inwestycyjnych w Damnie, czy w Bobrownikach, a także w innych miejscowościach naszej gminy, gdzie istnieje taka potrzeba.

Całkowity koszt inwestycji to 116 028,48 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 61 200zł. Pozostała kwota 54 828,48 zł to wkład własny Powiatu Słupskiego i Gminy Damnica.