Rozpoczęła się inwestycja, która znacząco poprawi estetykę miejscowości.W ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Damnie” powstaną nowe nawierzchnie placów wypoczynkowych oraz zostaną wybudowane elementy małej architektury m.in. altana, miejsce na ognisko, murki terenowe. Ponadto teren zyska nowe wyposażenie – stoły piknikowe, lampy solarne, czy balustrady. W ramach inwestycji zostanie urządzona nowa szata roślinna.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych. Inwestycja współfinansowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Poniżej prezentujemy wizualizację inwestycji oraz zdjęcia z rozpoczęcia prac budowlanych.