W miejscowości Sąborze poszerzono drogę o 1,5 m, dzięki czemu na tym odcinku kierowcy mogą poruszać się w bardziej komfortowy i bezpieczny sposób. Inwestycja została sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego, a prace wykonali pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.