W dniu wczorajszym odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Damnica, na której wszyscy obecni radni udzielili wójtowi Andrzejowi Kordylasowi wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za rok poprzedni.

Podczas sesji obecni byli również starosta Paweł Lisowski wraz z członkiem zarządu Powiatu Słupskiego Marcinem Kowalczykiem i radną Marią Janusz.

Szczególnym gościem tego dnia był Pan Jan Maziejuk, który z rąk wójta i przewodniczącego rady otrzymał tytuł „Przyjaciela Gminy Damnica” 😊😊😊
👉Pan Jan Maziejuk to znany w regionie fotoreporter – dokumentalista otaczającej rzeczywistości –
a także dziennikarz pracujący w przeszłości dla redakcji „Konfrontacji”, „Zbliżeń” i „Głosu Pomorza”. Był także związany z ponad dwudziestoma innymi czasopismami.
👉Autor i współautor kilku książek i wydawnictw albumowych. Laureat blisko pięćdziesięciu nagród
i wyróżnień w konkursach fotograficznych.
👉W swojej twórczości bardzo często eksponował walory oraz wydarzenia z naszej gminy, czym przyczynił się do jej promocji.

Jeszcze przed rozpoczęciem sesji zaprezentowany został film „z lotu ptaka” promujący gminę Damnica 👏👏👏
👉Przedstawia on najpiękniejsze i najciekawsze miejsca w naszej gminie.
👉Przy okazji wszystkim gościom rozdano wydaną niedawno mapę turystyczną oraz widokówkę gminy Damnica.
👉Już niebawem zarówno film jak i mapę zobaczyć będzie można również na naszej stronie internetowej: www.damnica.pl

Z okazji 30 – lecia istnienia samorządu terytorialnego, którego rocznica przypadła na 27 maja br. zaprezentowane zostały nazwiska radnych, wójtów, ich zastępców oraz skarbników i sekretarzy gminy Damnica na przestrzeni ostatnich 30. lat.
👉Również z tej okazji wójt Andrzej Kordylas i przewodniczący rady Kazimierz Kozina złożyli wszystkim serdeczne życzenia i podziękowania za pracę na rzecz naszej małej ojczyzny.
👉Zwieńczeniem tej części sesji było wręczenie Pani Barbarze Imińskiej – pracownikowi Urzędu Gminy Damnica – podziękowań za wysiłek, jaki przez te wszystkie lata wkładał w działalność rady gminy 👏👏👏