Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Damnica, która odbyła się 26 kwietnia, w ramach punktu „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, prezentowano dokonania Sekcji Pięściarskiej Klubu Sportowego Damnica. Antoni Pałucki przybliżył historię sekcji, przypomniał nazwiska młodych pięściarzy, którzy w ostatnich latach zdobywali najwyższe laury sportowe i uznanie lokalnej społeczności. Trener Pałucki opowiedział także o najważniejszych tytułach, które udało się zdobyć młodym sportowcom. Przewodniczący Rady Gminy Damnica Włodzimierz Kisiel wręczył Antoniemu Pałuckiemu specjalnie na tę okazję wydany dyplom w uznaniu za dokonania sportowe, osiągnięcia na rzecz rozwoju sportu na terenie gminy i powiatu.