Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Damnica, która odbyła się 26 stycznia zainaugurowano nowy punkt obrad. Z inicjatywy Włodzimierza Kisiel, Przewodniczącego Rady Gminy Damnica podczas sesji będą promowani aktywni mieszkańcy gminy, lokalne stowarzyszenia i organizacje. – Nazwaliśmy ten nowy punkt obrad rady znanym przysłowiem „cudze chwalicie, swego nie znacie” – wyjaśnia przewodniczący. – Uważam, że powinniśmy doceniać ciekawą pracę społeczną na rzecz mieszkańców gminy i ją promować. Chciałbym, aby był to stały element każdej sesji – dodaje Włodzimierz Kisiel.
Tym razem zaprezentowały się Panie działające w Kole Gospodyń Wiejskich
w Bięcinie. Barbara Mączka przypomniała o największych sukcesach koła, można było obejrzeć trofea i certyfikaty, które na przestrzeni ostatnich lat zostały przyznane naszym gospodyniom za wyróżniające się potrawy kulinarne. Goście mogli także spróbować wielu rodzajów ciast przygotowanych specjalnie na tę okazję. Rajcy wyróżnili Koło Gospodyń Wiejskich specjalnym dyplomem oraz kwiatami.