OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Damnica Zarządzeniem nr 1/2019 z dnia 03 stycznia 2019 r. ogłosił skład osobowy Gminnej Rady Seniorów w Damnicy :

  1. Cymek Walter
  2. Kostrzewa Zofia
  3. Kwaśniewski Zdzisław
  4. Lindstadt-Adamczak Zofia
  5. Mędrkiewicz Lidia
  6. Treder Urszula
  7. Zieliński Ryszard

na okres kadencji tj. na 3 lata:

Gminna Rada Seniorów  jest organem konsultacyjnym, doradczym i  inicjatywnym w zakresie planowania oraz realizacji polityki senioralnej. Jej celem jest reprezentowanie potrzeb i interesów osób starszych, które zamieszkują na terenie Gminy Damnica.