Wszystkie zbiorniki wodne na terenie gminy, zostały skontrolowane pod kątem bezpiecznego korzystania z kąpieli, przez zespół składający się z pracowników Urzędu Gminy, Policji
i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Niestety żaden ze zbiorników wodnych oraz rzeki na terenie gminy  nie spełniają norm bezpieczeństwa dla kąpielisk. Wszystkie miejsca nad akwenami wodnymi oznakowane zostały znakami „zakaz kąpieli”.

Apelujemy o  rozsądek, ostrożność i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą – nie korzystanie z kąpieli w miejscach, które nie są do tego przystosowane, uświadamianie dzieci
i sprawowanie nad nimi szczególnej opieki.

zdj. przykładowe