Ślubowanie i pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w życiu każdego pierwszoklasisty. Dzisiaj do grona społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Damnie
zostali oficjalnie przyjęci kolejni uczniowie.
W obecności Dyrektora szkoły, Wójta, Zastępcy Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy złożyli pierwszą przysięgę w swoim życiu.
Ślubowali dbać o dobre imię swojej szkoły, być dobrymi uczniami i kolegami, a swym zachowaniem
i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Młodzi uczniowie zaprezentowali gościom swoje umiejętności wokalne i artystyczne,
które są już na bardzo wysokim poziomie.
Życzymy im samych sukcesów w nauce i wiele uśmiechu na twarzy