„Puk, puk to ja mały uczeń pierwszaczek…”
25 października 2013 roku odbyło się ślubowanie i pasowanie na uczniów dzieci z klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Damnie. W tym niecodziennym spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Zastępca Wójta Gminy Damnica, Pan Paweł Lewandowski, Przewodniczący Rady Gmina Damnica, Pan Włodzimierz Kisiel, przedstawiciel Nadleśnictwa w Damnicy, Pani Patrycja Ławiak, przedstawiciel firmy Farm Frites Poland Dwa w Bobrownikach, Pani Magdalena Meiborg, przedstawiciele Rady Rodziców a także dyrekcja, licznie zgromadzeni rodzice, nauczyciele, koledzy i koleżanki z klas 0-3 szkoły podstawowej.

Do grona braci szkolnej zostało przyjętych 21 pierwszoklasistów. Zanim jednak to nastąpiło dzieci musiały wkraść się w łaski duszków szkolnych (uczennic z klasy drugiej), udowadniając im, że umieją śpiewać, recytować, opanowali zasady właściwego zachowania w szkole i na ulicy, posiadają wiedzę na temat naszego patrona szkoły i znają „Katechizm polskiego dziecka”. Gdy szkolne duszki uznały, że „Pierwszaki egzamin na uczniów zdały wręcz śpiewająco. Ich życie w naszej szkole zapowiada się obiecująco.” wprowadzono poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Damnie. Po odśpiewaniu hymnu uczniowie z przejęciem złożyli uroczystą przysięgę, ślubując, że będą: dobrymi Polakami i kolegami, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, uczyć się jak kochać Ojczyznę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Tradycyjnie na ramieniu każdego ucznia spoczął „czarodziejski ołówek”. Aktu pasowania, dokonała dyrektor Zespołu Szkół w Damnie, Pani Joanna Rusak.
Podczas uroczystości pierwszaki przyjęły ciepłe słowa
i życzenia od Pani Dyrektor, zaproszonych gości i społeczności szkolnej. Radości nie było końca kiedy maluchy zaczęły przyjmować upominki, którymi zostały hojnie obdarowane przez Pana Pawła Lewandowskiego, Pana Włodzimierza Kisiela, Panią Patrycję Ławiak, Panią Magdalenę Meiborg oraz Radę Rodziców i samych rodziców.

Bogaty program artystyczny, który zaprezentowali pierwszoklasiści został przygotowany pod czujnym okiem wychowawczyni Pani Brygidy Ostrowskiej. Aktorski występ bohaterów dnia na szkolnej scenie wypadł celująco. Uroczystość dostarczyła mnóstwa pięknych przeżyć wszystkim jej uczestnikom. Pierwszoklasistów nagrodzono głośnymi brawami. Ostatnim miłym akcentem tego niezwykłego dnia był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców, na który zostali zaproszenie wszyscy przybyli goście.
ZS Damno, Agnieszka Nowak