Uroczysta konferencja z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia odbyła się 27 stycznia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku. W spotkaniu uczestniczyli: Ryszard Stachurski, wojewoda pomorski, Sławomir Ziemianowicz, starosta słupski, Ryszard Stus, przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego, Edward Zdzieborski, wiceprezydent Słupska, przedstawiciele władz gmin powiatu słupskiego oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, z jego dyrektorem Januszem Chałubińskim.
Spotkanie stało się okazją do nagrodzenia zasłużonych pracowników PUP. Wojewoda Ryszard Stachurski wręczył Medale za Długoletnią Służbę.
Ponadto czterdziestu trzech pracowników otrzymało listy gratulacyjne od Starosty Słupskiego i Prezydenta Miasta Słupska oraz włodarzy gmin powiatu słupskiego. W imieniu damnickiego samorządu list gratulacyjny wręczył Zastępca Wójta Gminy Paweł Lewandowski, Panu Łukaszowi Szwedo, który pełni dyżury z ramienia Powiatowego Urzędu Pracy w siedzibie Urzędu Gminy Damnica w wyznaczonych terminach. Dzięki temu, mieszkańcy naszej gminy nie muszą specjalnie udawać się do Słupska.
Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia ustanowiony został nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w grudniu 2010 roku. Przypada 27 stycznia w rocznicę podpisania w 1919 r. przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dziś dokument ten jest powszechnie uznawany za początek Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce.