W piątek, 13 grudnia w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyła się doniosła uroczystość z okazji Jubileuszu 20- lecia działalności Słupskiej Izby Przemysłowo Handlowej.
Prowadzący uroczystość Jan Czechowicz Prezes SIPH, Krzysztof Ignaczak Przewodniczący Rady Izby i Zdzisław Walo dyrektor biura SIPH wręczyli podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Izby i członkom jej pierwszych władz.

Podczas uroczystości przyznano tytuły Laur SIPH wyróżniającym się w swojej pracy podmiotom, instytucjom i przedsiębiorcom.

Miło nam poinformować, że Gmina Damnica otrzymała LAUR za promocję subregionu słupskiego oraz organizację X Słupskich Pokopek. Nagrodę odebrał z rąk szefostwa Słupskiej Izby Grzegorz Jaworski, Wójt Gminy Damnica.