Dnia 28 września 2013 roku, o godz. 15.00 w Ratuszu Miejskim w Słupsku, odbyła się dekoracja działaczy Okręgu PZW odznaczeniami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Odznaczenia w imieniu Prezydenta wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz PLOCKE, w towarzystwie Macieja KOBYLIŃSKIEGO – Prezydenta Miasta Słupska.

Komunikat Prezydenta RP:

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 czerwca 2013 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25. poz. 162 i Nr 123. poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz.1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska wodnego oraz popularyzacji sportu wędkarskiego, na wniosek Wojewody Pomorskiego odznaczeni zostają:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kutełło Leon
2. Pender Ryszard
3. Szczepaniak Mariusz Józef

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Dziemiańczyk Karol Paweł
5. Lewandowski Marian Jacek
6. Witkowski Krzysztof

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Ardzijewski Zdzisław Jarosław
8. Biłanicz Władysław
9. Borowiecki Tomasz Jakub
10. Braksator Edward Władysław
11. Dymowski Stanisław Kazimierz
12. Jakubowiak Tomasz
13. Janowski Józef Mirosław
14. Klonowski Michał
15. Kobylczak Waldemar Jan
16. Kuś Wiesław
17. Mierski Tadeusz
18. Myszka Marek Kazimierz
19. Nieradko Ryszard
20. Pietrusza Jerzy Władysław
21. Pytlos Edward
22. Szymański Krzysztof
23. Szymański Stanisław
24. Tryba Feliks Edward
25. Witkowska Krystyna Małgorzata
26. Zelewski Andrzej
27. Zieliński Zbigniew Mirosław

(-) Bronisław Komorowski

Dziękuję za pracę społeczną na rzecz naszego Związku.
Serdecznie GRATULUJĘ.