Szkolenia ZUS, US oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy(oddział Słupsk) organizowane przez Słupską Izbę Przemysłowo – Handlową na Region Słupski

I.Szkolenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Słupsku  27.01.2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Słupskiej Izby Przemysłowo – Handlowej na Region Słupski przy al. Sienkiewicza 19 (aula).

Szkoleniem objęte zostaną bloki tematyczne:

  1. PUE – Platforma Usług Elektronicznych dedykowana płatnikom składek
  2. Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA
  3. Zmiany legislacyjne w zakresie zasiłków od 01.01.2016 r.
  4. Inne zmiany funkcjonujące od 01.01.2016r.

II.Szkolenie Okręgowego Inspektoratu Pracy (Oddział w Słupsku) 01.02.2016r. o godzinie 11.00 w siedzibie Słupskiej Izby Przemysłowo – Handlowej na Region Słupski przy al. Sienkiewicza 19 (aula)

Tematem szkolenia będą istotne zmiany, obowiązujące w 2016 roku związane z  :

  1. zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. przepisami dotyczącymi stosunku pracy,
  3. wynagrodzeniami za pracę i innymi świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy,
  4. innymi zagadnieniami poruszanymi przez uczestników szkolenia.

III. Spotkanie edukacyjno-informacyjne z pracownikiem Urzędu Skarbowego 5 lutego 2016r. o godzinie 10.00 w siedzibie tut. Urzędu w Sali konferencyjnej nr 304 (III piętro wysoki budynek).

Na spotkaniu zostaną omówione aktualne zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Wszystkie szkolenia są nieodpłatne.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w którymś ze szkoleń proszone są o przesłanie zgłoszenia e-mailowo na adres Izby biuro@siph.slupsk.pl, w treści wpisując imię i nazwisko oraz pełnioną w firmie funkcję.