W dniu 20 czerwca 2022 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Budy zwołane przez Wójta Gminy Damnica w związku z rezygnacją Pana Tomasza Łoś z funkcji sołtysa. Wójt Gminy Pan Andrzej Kordylas wraz z Zastępcą Panem Grzegorzem Kiczmachowskim podziękowali Panu Tomaszowi Łoś za owocną współpracę i działania na rzecz społeczności sołectwa Budy. W drugiej części zebrania, mieszkańcy Bud i Dębniczki dokonali wyboru uzupełniającego na sołtysa. W wyniku głosowania nowym sołtysem został Pan Robert Czekaj, któremu serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów w działalności na rzecz sołectwa i gminy.