23 czerwca w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy odbyły się warsztaty plastyczne w ramach inicjatywy „ Społeczni aktywni” LGD Partnerstwo Dorzecza Slupi.

Projekt Joanny Sobolewskiej pt. „ Kultura regionu, krajobraz Kresów”.

Warsztaty poprowadziła Katarzyna Wiśniewska- uczennica Włodzimierza Łobunia, artysty malarza ze Lwowa, pod jego kierunkiem.

Uczestnicy spotkania stworzyli piękne prace na deskach, przedstawiające krajobrazy kresowe. Wystawę prac można oglądać w czytelni biblioteki w Damnicy.

Dziękujemy LGD Dorzecze Słupi za możliwość realizacji projektu; Panu Józefowi Kozłowskiemu, który rzeczowo wspiera naszą inicjatywę i Pani Bożenie Kozłowskiej dyrektorce GBP w Damnicy za serdeczne przyjęcie naszej grupy.

wszystkie loga i slogan