Spotkanie z panią Anną Krysiak, pracownikiem Nadleśnictwa Damnica.

Dzieci dowiedziały się, jak należy dbać o porządek aby nie przyczyniać się do niszczenia lasu. Las rośnie bardzo wolno a zginąć może szybko!

Autor, fot.: CEiK Damnica