Potegowo Winergy Sp. z o.o. zawiadamia, że 26.07.2018 r. o godz. 13w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, ul. Wincentego Witosa 12 odbędzie się potkanie informacyjne, dotyczące rozpoczęcia prac budowlanych związanych  z powstaniem farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Bięcino z udziałem przedstawicieli inwestora oraz gminnego i powiatowego samorządu.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców miejscowości z rejonu przeznaczonego pod inwestycję.

wiatrowe