31 stycznia 2019 roku

w godzinach: 10:30 -12:30

w Słupskim Inkubatorze Technologicznym (ul. Portowa 13B )

odbędzie się spotkanie informacyjne

Wsparcie przedsiębiorców. – Konkurs 1.1.1. Ekspansja przez innowacje- wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane spotkaniem prosi się o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 30 stycznia 2019r. ( do pobrania pod linkiem)

kontakt tel. +59 714 18 44

e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu

Dokładny program spotkania pod linkiem