Wczoraj odbyło się kolejne robocze spotkanie dotyczące przygotowywanego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej gminy, w którym udział wzięła m.in. Pani Aleksandra Wiszniewska ze Studia Projektowego „PLAN” z Warszawy, która przygotowuje dokumentację, o której mowa.

Było to już ostatnie spotkanie przed opiniowaniem projektu, w tym zgłaszaniem wniosków przez mieszkańców naszej gminy.

Studium określa politykę przestrzenną gminy oraz kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenów, zasady ochrony, kierunki rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury technicznej.

W projekcie nowego studium uwzględnione są przede wszystkim kwestie rozwojowe Gminy Damnica, w szczególności rozszerzenie funkcji budownictwa mieszkaniowego. Wybudowanie trasy ekspresowej S6, z pewnością przyczyni się do wzmożenia zainteresowania właśnie terenami mieszkaniowymi w miejscowościach znajdujących się blisko węzłów komunikacyjnych i znajdujących się stosunkowo krótkiej odległości od miasta. Najwięcej tego typu funkcji z domieszką usług przewiduje się w samej Damnicy, gdzie obecnie dodatkowo projektowane są dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a w przeciągu kilku miesięcy projektowane będą następne. Poza terenami mieszkaniowymi przewiduje się również rozszerzenie funkcji przemysłowo-produkcyjnej, w szczególności w Bobrownikach.

Analiza planistyczna wskazuje, że na przestrzeni najbliższych kilku lat, Gmina Damnica ma szansę na znaczny rozwój. To bardzo cieszy ale zarazem zobowiązuje nas do podejmowania wielu działań, aby te możliwości były w pełni wykorzystane. Stąd wzmożenie prac nad zapewnieniem dobrych warunków funkcjonowania naszej wspólnoty samorządowej, która jak wskazują analizy będzie się powiększać. Budowa obiektów użyteczności publicznej – przedszkole, żłobek, obiekty infrastruktury turystycznej, jak np. przystań kajakowa, lokalne centra kultury, filie biblioteczne, czy jak zawsze potrzebne drogi – są inwestycjami koniecznymi, a zarazem dają szansę na zwiększenie się populacji mieszkańców, a co za tym idzie powstanie punktów usługowych, tj.: sklepy wielkopowierzchniowe.