Po spotkaniu opłatkowym zorganizowanym dla mieszkańców, włodarze Gminy zadbali również o pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych : ZGK , CEiK Damnica , GOPS.  Zaproszone zostały również Panie z Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy.

 Przybyłych współpracowników powitał gospodarz Wójt Andrzej Kordylas, który wraz z przewodniczącym Rady Gminy Kazimierzem Kozina złożyli wszystkim  serdeczne życzenia świąteczne. W  wigilijny nastrój uczestników wprowadziły kolędy w wykonaniu Kapeli z Gminy Damnica.

W czasie spotkanie Wójt wraz z pracownikami podziękowali ustępującej ze stanowiska skarbnika

p. Urszuli Perkowskiej, za wieloletni wkład pracy na rzecz Gminy.

Podziękowania i upominki trafiły również na ręce pań z Kół Gospodyń , które bezinteresownie angażują się w promowanie Gminy na spotkaniach, przeglądach i konkursach powiatowych.

Gospodynie  przekazały na ręce Wójta prezent świąteczny, piękny własnoręcznie wykonany domek piernikowy.

Uroczystość przebiegła w ciepłej i serdecznej atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.