Na terenie Damnicy ( na budynku CEiK ) zamontowany został czujnik z wyświetlaczem ledowym – monitorujący stan jakości powietrza. Urządzenie informuje o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM 10 odpowiadających za tzw. smog.

PM10 do 50 ug/m sześcienny – powietrze dobre

PM2.5 do 25 ug/m sześcienny – powietrza dobre

Informacje o stanie i jakości powietrza mają służyć mieszkańcom szczególnie narażonym na działanie smogu : dzieciom, osobom starszym oraz osobom z chorobami układu oddechowego) do podejmowania decyzji o  pobycie na zewnątrz budynków.

Czujnik ma również działać prewencyjnie – możliwość bieżącego sprawdzania jakości powietrza przyczyni się do  zmniejszenia spalania śmieci, odpadów drewnianych i drewnopochodnych zanieczyszczonych substancjami konserwującymi, lakierami, klejami.

Wyniki można sprawdzić pod linkiem

bądź korzystając z aplikacji na telefon komórkowy.
Osoby, które chcą na bieżąco śledzić wyniki pomiarów w swoim telefonie mogą zainstalować aplikację Syngeos. Dla systemów na android można ją pobrać ze sklepu google playa.
Aplikację mogą również pobrać użytkownicy IOS.

Czujniki jakości powietrza zamontowane zostały również w sąsiednich gminach oraz w Słupsku.
W najbliższych miesiącach sieć monitoringu powietrza w powiecie słupskim będzie się rozrastać
o kolejne lokalizacje.