Nasi sportowcy wzięli udział w kolejnej edycji rajdu „Pazur Gryfa”.Członkowie SSI Aktywni nie tylko sami przygotowują i przeprowadzają imprezy sportowo – rekreacyjne, ale współpracują przy imprezach organizowanych w innych gminach. Tak np. w sobotę 02 lipca w Gminie Dębnica Kaszubska pomagali przy organizacji II Edycji Rajdu na Orientację  Pazur Gryfa. Mieli też swoją reprezentację wśród startujących. Gminę Damnica reprezentowali Andrzej Gajewski, Przemek Odziomek i Mateusz Barszcz. Startując na trasie TP 15 zajęli 15 miejsce na 29 ekip. Serdecznie gratulujemy!