W zawiązku z zamiarem zatrudnienia z dniem 28 sierpnia 2020 r. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy w trybie art. 15 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U.2020.194 z dnia 2020.02.07)

Wójt Gminy Damnica

zaprasza zainteresowanych do kontaktu, celem zapoznania się z proponowanymi przez kandydatów warunkami organizacyjno — finansowymi działalności wspomnianej instytucji kultury oraz programem jej działania, co pomocne będzie przy ustaleniu warunków umowy, zawieranej przez kandydata
z Organizatorem – Wójtem Gminy Damnica, przed powołaniem na stanowisko Dyrektora w/w instytucji.

Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Organizatora jest p. Marta Bursztynowicz — Sekretarz Gminy Damnica oraz p. Krzysztofa Ziarno — stanowisko ds. kadr, Urząd Gminy Damnica, ul. Górna l, Damnica, pok. Nr 7 i 4, tel. 059-848-44-30 (38).
Na zgłoszenia oczekuje się w terminie do 1 lipca br., do godz. 15.30.