W Starej Dąbrowie zakończyły się już prace budowlane związane z inwestycją zagospodarowania terenu rekreacyjnego. Zakres prac objął wykonanie nowych nawierzchni placu wypoczynkowego, urządzenie nowej szaty roślinnej, budowę nowych elementów małej architektury ogrodowej (grill murowany, altanka), wprowadzenie nowych elementów wyposażenia terenu w postaci stołów piknikowych. Dzięki nowej inwestycji mieszkańcy Starej Dąbrowy zyskali nowe miejsce do spotkań, które uatrakcyjnia również lokalny krajobraz.