WZORY FORMULARZY, INFORMACJI I DEKLARACJI – PODATKI I OPŁATY LOKALNE

 

UCHWAŁA NR III/11/18 RADY GMINY DAMNICA z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

UCHWAŁA NR III/12/2018 RADY GMINY DAMNICA z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od tego podatku w 2019

 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/273/17 RADY GMINY DAMNICA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od tego podatku w 2018 roku

UCHWAŁA NR XXXVII/275/17nbRADY GMINY DAMNICA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zatwierdzenia na 2018 rok taryf opłat za wodę pobierana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Damnica

UCHWAŁA NR XXVI/181/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/182/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od tego podatku w 2017 roku

UCHWAŁA NR XV/88/14 RADY GMINY DAMNICA z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. 

UCHWAŁA NR XV/89/15 RADY GMINY DAMNICA z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od tego podatku w 2016 roku

Uchwała nr XV/91/15 w sprawie zatwierdzenia na 2016 rok taryf opłat za wodę pobierana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Damnica

UCHWAŁA Nr XV/90/15 RADY GMINY DAMNICA z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny