WZORY FORMULARZY, INFORMACJI I DEKLARACJI – PODATKI I OPŁATY LOKALNE

 

Uchwała nr XII/127/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

 

Uchwała nr XII/128/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od tego podatku w 2020 roku

 

PODATEK ROLNY WYNOSI:

 146,15 zł/ 1 ha przeliczeniowy – dla gospodarstw rolnych

292,30 zł/ 1 ha fizyczny dla pozostałych gruntów rolnych

 

PODATEK LEŚNY

42,7328 zł/1 ha fizyczny