WZORY FORMULARZY, INFORMACJI I DEKLARACJI – PODATKI I OPŁATY LOKALNE

 

Uchwała nr XXIII/251/2020 Rady Gminy Damnica z dnia 19 LISTOPADA 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.

 

Uchwała nr XXIII/252/2020 Rady Gminy Damnica z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od tego podatku w 2021 roku

 

PODATEK ROLNY WYNOSI:

 146,375 zł/ 1 ha przeliczeniowy – dla gospodarstw rolnych

292,75 zł/ 1 ha fizyczny dla pozostałych gruntów rolnych

 

PODATEK LEŚNY

43,3048 zł/1 ha fizyczny