WZORY FORMULARZY, INFORMACJI I DEKLARACJI – PODATKI I OPŁATY LOKALNE

 

Uchwała nr XXXII/346/2021 Rady Gminy Damnica z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.

 

Uchwała nr XXXII/347/2021 Rady Gminy Damnica z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od tego podatku w 2022 roku

 

PODATEK ROLNY WYNOSI:

 153,70 zł/ 1 ha przeliczeniowy – dla gospodarstw rolnych

307,40 zł/ 1 ha fizyczny dla pozostałych gruntów rolnych

 

PODATEK LEŚNY

46,6972 zł/1 ha fizyczny