WZORY FORMULARZY, INFORMACJI I DEKLARACJI – PODATKI I OPŁATY LOKALNE

 

Uchwała nr XLII/446/2022 Rady Gminy Damnica z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 r.

 

Uchwała nr XLII/447/2022 Rady Gminy Damnica z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od tego podatku w 2023 roku

 

PODATEK ROLNY WYNOSI:

 185,125 zł/ 1 ha przeliczeniowy – dla gospodarstw rolnych

370,25 zł/ 1 ha fizyczny dla pozostałych gruntów rolnych

 

PODATEK LEŚNY

71,0996 zł/1 ha fizyczny