Projekt Strategii Rozwoju Gminy Damnica na lata 2023-2030

Formularz konsultacyjny

Zarządzenie Wójta w sprawie konsultacji i załącznik

Raport z przeprowadzonych konsultacji