Projekt Strategii Rozwoju Gminy Damnica na lata 2023-2030

Formularz konsultacyjny

Zarządzenie Wójta w sprawie konsultacji i załącznik

Raport z przeprowadzonych konsultacji – 07.12.2022 r.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Damnica na lata 2023-2030 po konsultacjach