W sobotę, 18 lutego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP.

Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe. Przyjęto również plan finansowy oraz plan działania na rok bieżący. Na wniosek Komisji Rewizyjnej,  Zarząd otrzymał absolutorium. Zaproszeni goście, członkowie OSP i MDP mieli okazję oprócz wysłuchania sprawozdań obejrzeć prezentację multimedialną podsumowującą działalność prowadzoną w roku ubiegłym.

Źródło: OSP Damnica