Kończą się prace polegające na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej dla części Strzyżyna położonej za torami kolejowymi. Na zdjęciach zobaczyć Państwo mogą przewiert sterowany (metoda bezwykopowa) pod torami klejowymi.