Gdańsk: Marszałek Województwa Pomorskiego nagrodził najlepszych i najbardziej uzdolnionych uczniów z województwa pomorskiego. Stypendium przyznane Joannie Lubińskiej z Damnicy.
15 grudnia w gdańskim Teatrze Wybrzeże Marszałek Województwa Pomorskiego nagrodził najbardziej uzdolnionych uczniów. Jest to jedno z bardziej istotnych działań realizowanych przez województwo pomorskie, wynikające z konieczności budowania gospodarki opartej na wiedzy poprzez inwestycje w kapitał ludzki poprzez wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Stypendia przyznawane są z „Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego” na rok szkolny 2009/2010 realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Wśród nagrodzonych znalazła się Joanna Lubińska z Damnicy, która w towarzystwie swojej mamy odebrała z rąk Marszałka stosowne zaświadczenie.
Serdecznie gratulujemy!