Zespół Szkół w Damnie uzyskał w roku szkolnym 2010/2011 tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. – Tytuł ten świadczy o tym, że placówka ta przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży – mówi Teresa Lis, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Słupsku. Uroczystość wręczenia specjalnych tablic potwierdzających uzyskanie tytułu odbyła się środę, 5 października w Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku. List gratulacyjny od Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall wraz z tablicą poświadczającą przyznanie tytułu odebrała z rąk Teresy Lis dyrektor Zespołu Szkół w Damnie, Pani Joanna Rusak. – Będziemy czynili wszystko, aby utrzymać ten tytuł. Do dla nas bardzo duże wyróżnienie – mówiła dyrektor Rusak podczas uroczystej gali.
Swoje gratulacje wraz z dyplomem uznania na ręce Pani Dyrektor przekazał także Grzegorz Jaworski, Wójt Gminy Damnica.

Konkurs organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ma na celu propagowanie aktywnych szkół w wielu dziedzinach, zarówno naukowych jak i artystycznych czy sportowych. W ten sposób docenia się inicjatywę nauczycieli i uczniów wyróżnionych szkół.