Szczegółowe informacje dotyczące programu 300+.

Komu przysługuje wsparcie – na dziecko uczące się w szkole, do ukończenia przez nie 20 roku życia; uczące się dziecko niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia; bez względu na dochód rodziny.

Nie przysługuje na dziecko przebywające w przedszkolu oraz tzw. zerówce w szkole lub przedszkolu.

Kiedy złożyć wniosek – od 01 lipca br. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną;

od 01 sierpnia br. w formie papierowej do 30 listopada br.

wniosek składa rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

Kiedy pomoc trafi do rodziny – złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu br. gwarantuje wypłatę świadczenia w terminie do 30 września br. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach – wypłata najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wnioski w wersji papierowej można składać

w pokoju nr 6 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy ul. Górna 8

w godz. od 7.30 do 15.30

tel. 059 8113-248,

adres email : kierownik.gops@damnica.pl

Przypominamy

wnioski na świadczenia rodzinne , Fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze 500+ składamy w terminie:

elektronicznie od 01 lipca 2018r.

papierowo od 01 sierpnia 2018r.