19 grudnia 2018 odbyło się spotkanie opłatkowe dla wszystkich mieszkańców.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy Damnica, którzy licznie przybyli na tegoroczne spotkanie opłatkowe  Spotkanie odbyło się w niezwykle klimatycznej atmosferze. Podziękowania dla pracowników CEiK, za obsługę i kreatywną oprawę muzyczną.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w jego  staranne przygotowanie

-Joanna Rusak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Damnie

-Małgorzata Kozłowicz – prowadząca Chór Szkolny w Szkole Podstawowej w Damnie

-Beata Orlicka – Kierownik GOPS

-Andrzej Łosiak- Dyrektor ZGK

-Ksiądz proboszcz parafii Damno Zdzisław Wirkus,

jak również wszystkim radnym i sołtysom, którzy uczestniczyli w spotkaniu

serdecznie dziękujemy.