Ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Sołeckiego w Świecichowie powstał odcinek drogi betonowej, który ułatwi dojazd do świetlicy wiejskiej i boiska. Prace zostały wykonane przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.