Wieś zmiankowana w 1523 roku. Należała do rodu von Stojentin i von Kleist. Przez pewien czas była w posiadaniu Sebastiana von Bellinga. Od 1858 roku Święcichowo stało się własnością rodziny von Holtz. W 1868 roku wzniesiono dwukondygancyjny, murowany z cegły i kamienia dwór poryty miedzianą blachą.

W pobliskim parku pochowany został ostatni właściciel majątku Święcichowo o czym świadczy pozostawiony obelisk z mało czytelnymi napisami.

Około 500 m za dworem znajdowała się kuźnia, hodowla lisów i plac maszyn. Budynki te zostały zniszczone.

Wiadomo, że w 1717 r. należało do Petera Georga von Kleist. Liczba mieszkańców 249

 

materiał opracowany przez ZS w Damnicy.