W sobotę, 29 sierpnia tradycyjnie na gminnym stadionie, rozpoczęły się uroczystości związane z obchodami Święta Plonów. Wszystkich przybyłych powitał Grzegorz Jaworski, Wójt Gminy Damnica. – W imieniu wszystkich dziękuję za Wasz trud, za dobrą pracę i za godną postawę pomimo wielu trudności i problemów. Już historyczny przywódca ludowców Wincenty Witos powiedział: w chłopie żyje i odradza się naród, z niego czerpie swą siłę państwo. On więcej daje, najmniej wymaga. Bez niego nie ma i nie może być zdrowego narodu i silnego państwa” – dziękował rolnikom za pracę Wójt Jaworski.
W dalszej części odbyła się Msza Święta Dziękczynna, którą celebrowali księża Henryk Jereczek, Zdzisław Wirkus oraz Marek Matyszek. W jej trakcie złożono Dary Ołtarza. Tegorocznymi Starostami Dożynek byli Pani Maria Piskuła oraz Pan Józef Rola. Z kolei kosze ofiarne na ręce księży złożyli Państwo Dorota i Piotr Kostrubiec oraz Państwo Jolanta i Dariusz Kurachowie.
Przy śpiewie zaintonowanym przez zespół Damniczanki „Plon, niesiemy plon…”, dary z tegorocznych plonów składali przedstawiciele poszczególnych sołectw.
Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali goście honorowi tegorocznego święta, parlamentarzyści – Pani Poseł Jolanta Szczypińska, Pan Poseł Zbigniew Konwiński oraz Pan Senator Kazimierz Kleina.
Parlamentarzyści ocenili chleby i wieńce dożynkowe w konkursach, a później wspólnie z włodarzami gminy, chleb został rozdany wszystkim obecnym.
Najsmaczniejszym i najładniejszym chlebem okazał się ten, który przygotowali przedstawiciele sołectwa Sąborze, a wyróżnienie otrzymało sołectwo Bięcino.
Na scenie pojawiły się wokalistki – Katarzyna Wołoszyn i Karolina Rumaczyk, które w swoich koncertach przypomniały największe przeboje muzyki rozrywkowej.
Wiele emocji wzbudził turniej sołectw. Przygotowano wiele atrakcyjnych konkurencji, jak chociażby ubijanie masła, balonowe show, czy rzut świnią na odległość. Dobrych humorów nikomu nie brakowało.
Ostatecznie, zwycięzcami tegorocznego Turnieju Sołectw zostali przedstawiciele sołectwa Mianowice, którzy w nagrodę otrzymali 500 zł i bon o wartości 1000 zł na organizację pikniku sołeckiego w 2016 roku. Pozostali uczestnicy turnieju otrzymali upominki i niespodzianki. Tuż przed koncertem finałowym nagrodzono także sołectwa w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W kategorii „wieniec konwencjonalny” I miejsce przypadło sołectwu Zagórzyca, a II sołectwu Strzyżyno. Natomiast w kategorii „wieniec niekonwencjonalny” I miejsce przypadło sołectwu Łebień, oraz przyznano ex aequo II miejsca sołectwom Wielogłowy i Sąborze.
Wieczór umilił zespół One Moment, który wykonał największe swoje przeboje. Do wspólnego śpiewu i tańca nikogo nie trzeba było specjalnie zachęcać. Oczywiście nie zabrakło także bisów. Zabawę taneczną do późnych godzin nocnych poprowadził zespół Janusza Mullera.
Fot. Arkadiusz Szadkowski